اینو ببین تهی ، حالم ازش بهم میخوره ، بچها بریم بزنیم تو پَرش ؟!

ایییییول بریم !!!

به‌‌ به‌‌ اقای تهی ، مشتاقه دیدار...


Vers 1

از عصبانیت میخوره مشتا به دیوار ... همه الکی‌ میان جلو میگن مشتاقه دیدار !

دیگه بسه ، بپر ، بهتره بشه وجدانت بیدار ... دله پاکت تبدیل شده به یه خود خواه بیمار !

داره رپ میخونه ، حتی دیگه استاد گیتار ... انگار موسیقی‌ ادارست ، رپم پستایه بیکار !

دری وری میخونهو ، اسمشو رپ میگه ... واسه مروفییتشم از ماها بد میگه !!!

ولی‌ من جلو میرم تا جهانو ، ببلعَم ... من یه خودکاره خیابونیم که به برقم !

بدون یه مَردم ، که حتماَ ، به وَعدم ... خیلی ، خیلی ، خلیییی زود عمل می‌کنم !

من با کمکه تو رفیق با یه تیمه حرفه‌ای ... سلیقه? گوش مردمو عوض می‌کنم !

آره ، شبای که تنهامو تو غربت ... خودکارو ، میکرفنمو بغل می‌کنم !


(Chorus)


تهی خالیه ، ولی‌ بدون پُره درد،

تهی خالیه ، ولی‌ بدون خوده مرده،

تهی خالیه ، خالیه از حسادت...

بجاش پُره از غیرتو ، اصالت !Vers 2

مثلِ ژپتو ، بتو ، بگم من داستان !

که چیا گذشته تو ایرانه باستان !

?? ساله پیش بود ، که یه چیزی مثه یه ویروس اومد به گوش ایرانیا فاز داد !!!

یه دقیقه ویسساا !!!

فکر کردی رپه فارسی اومد از پارسال ؟!

از موقعی که همه دارن میخوننو ، میزننو ، میرقصن واسه? بازار !!!

رپ جنگله منم مثلِ تارزان ... جلو همه توهیناتون ، تهی وایساد !!!

شما شادینو ، با لباسِ گشادینو ، ماهم سر قبره موسیقی‌ می‌زنیم زار زار !!!

ولی‌ تهی ، یه شکله خاص داد ... به رپه فارسی تا بشه یه پاسدار !

تا رپو ببره ، برسونه ، به گوشه ، بقیه ، به صورته ، آزاد !


(Chorus)

تهی خالیه ، ولی‌ بدون پُره درد،

تهی خالیه ، ولی‌ بدون خوده مرده،

تهی خالیه ، خالیه از حسادت...

بجاش پُره از غیرتو ، اصالت !

------

??? ( کد شهر تهران )

------

Vers 3

دیگه حرفه‌ای نداریم ، شنونده ما ... چونکه خواننده‌ها ، بیشترن از شنونده‌ها !

داره خواننده میاد ، دیگه از کودکستان ... که بعده پیشرفت ، تازه می‌رن تو دبستان !

هر کدومشون تو موزیک یه رشته? خوندن ... یکی‌ بنگ بنگه ساز ، یکییم عشقه خوندن !!!

(X)

( سلام ا.ب.ز ، آهنگ ساز حسین تهی ... انور یکی‌ وایساده ! ، ای حسین ت?نی !!!!!!؟؟؟؟؟ )

( یاهاهی های‌ها ها هایّ ، آقا خووبه ؟! ... نت‌های پایین بده یکم ، ولی‌ بالا خوبه ؟! )

(Hossein ToHi)

نه داداش تو واسه? اینکار ساخته نشدی ... پول داری ! ، ولی‌ تافته? جدا بافته نشدی !!!

باید تو موسیقی‌ تمرینه بیشتر کنی‌ ... توی کارهای دیگه میتونی‌ ، پیشرفت کنی‌ !

تا که محکمو ، متّحد ، شبیه دیوار ... تو ک?له جهان بشیم ، سفیرهِ ایران !(Chorus)

تهی خالیه ، ولی‌ بدون پُره درد،

تهی خالیه ، ولی‌ بدون خوده مرده،

تهی خالیه ، خالیه از حسادت...

بجاش پُره از غیرتو ، اصالت !


OUTRO


حالا فهمیدی تهی کی حتا اونوریهام ماها ای کردیم....

با یه تیمه حرفه‌ای ،

اف‌‌‌ & ا.ب.ز & تهی .... اینه تیمه ما